Producten

Actuatys

Actuariële rekenmodule

Actuatys is de naam van het actuariële rekensysteem, ontwikkeld door Atys. Gedurende de ontwikkeling van een verzekeringsadministratie bleek behoefte te zijn aan een rekenmodule welke niet alleen met 1 druk op de knop de juiste actuariële cijfers oplevert maar tevens te integreren is met een verzekeringsadministratie en dat tegen een betaalbare prijs. Uit deze behoefte is Actuatys ontstaan.

Professioneel, flexibel, stabiel en betaalbaar!

In tegenstelling tot enkele andere actuariële rekenmodules is Actuatys zeer goed betaalbaar. Het is een professioneel pakket dat zijn waarde reeds heeft bewezen bij enkele grote levenverzekeraars. Actuatys vormt het fundament onder een volledige verzekeringsadministratie van meer dan 1.500.000 polissen. Waarom dan toch zo goed betaalbaar? Actuatys richt zich meer op de functionaliteit dan op allerhande toeters en bellen. Immers, het is juist de functionaliteit die actuariële medewerkers aanspreekt. Op wens kan Actuatys berekeningen uitvoeren in jaren, maanden, weken of zelfs dagen nauwkeurig. Iedere willekeurige combinatie van sterftetafel, rekenrente en aantal levens kan worden doorgerekend. Alle actuariële grootheden (ook wel commutatiegetallen genoemd) worden in een zucht door Actuatys opgelepeld. Het is een onmisbare tool voor actuariële medewerkers. Tevens ideaal voor productontwikkeling en actuariële verantwoording naar de verzekeringskamer.

Formuleontwikkeling en integratie

Naast het opleveren van de commutatiegetallen ter vervanging van de zogenaamde sterftetafel-boeken, kan Actuatys specifieke, door de gebruiker zelf geformuleerde, formules uitvoeren. Deze formules zijn eenvoudig te programmeren middels specifiek hiervoor ingerichte templates in AllFusion:Plex©. Atys verzorgt cursussen in deze formuleontwikkeling of kan op wens de formules voor u ontwikkelen. Voor Actuatys ontwikkelde formules kunnen zowel enkel -als meervoudig (reeksen van gegevens) worden getest. Daarnaast kunnen de formules worden aangeroepen en uitgevoerd vanuit andere systemen. Dan is sprake van integratie en is Actuatys de voor de eindgebruiker onzichtbare "BlackBox" welke de berekeningen uitvoert en de resultaten oplevert. Actuatys is volledig geïntegreerd binnen Mona Lisa©, de verzekeringsadministratie van Monuta Verzekeringen©. Middels een webservice kunnen premies ook online berekend worden. Daarnaast fungeert Actuatys als "Blackbox" in programmatuur voor tussenpersonen en volmachtsystemen, zoals bijvoorbeeld ANVA©. Één van de grote voordelen van het gebruik van Actuatys is het feit dat de tijd van premietabellen voorgoed achter ons ligt. Géén nieuwe tabellen meer voor elk nieuw product!

Stand Alone en Client server

Actuatys is geschikt voor meerdere platforms en meerdere architecturen. Zo kan Actuatys zowel in een Client-Server omgeving als op een Stand-Alone PC ingezet worden. Door intelligent geheugengebruik is Actuatys bij uitstek geschikt voor bulkverwerking op een iSeries-server, maar ook op een windows-server worden goede performance-resultaten behaald.

Stand van zaken

Atys is momenteel bezig dit product marktrijp te maken. Indien u interesse heeft, neem contact met ons op!